images

Omuz Bölgesi Kırıkları

Omuz eklemi vücudumuzun en hareketli eklemidir. Kırıklar sonrasında bu hareket açıklığını korumak amaçlanır. Omzumuzdan dirseğimize kadar uzanan kemiğe "humerus" adı verilir. Bu kemiğin baş kısmı, kürek kemiği ile birleşerek omuz eklemini oluşturur. Eklemi ilgilendiren kırıkların tedavisi her zaman daha zor ve özelliklidir. Öncelikle kişinin kendi kemiği onarılmaya çalışılır. Çeşitli plak ve vidalar bu iş için kullanılır. Bazı durumlarda ise eklem bölgesindeki kırığın iyileşmesi mümkün olmaz ve kırık parçaları protez ile değiştirilir.

Humerus kemiğinin gövde kısmındaki kırıklar çoğunlukla yüksekten düşme ve trafik kazaları gibi travmalarla oluşur. Bu bölgedeki kırıklar için korkulan bir durum sinir yaralanmasıdır. El bileğimizi kaldırmamıza yarayan radial sinir, kırık kemik uçları arasında sıkışabilir veya kesilebilir. Humerus gövdesindeki kırıklar parçalanma ve ayrışma durumlarına göre ameliyatsız tedavi edilebilirler. Eğer ayrışma fazlaysa veya sinir yaralanması varsa cerrahi tedavi gerekir. Kemiğin içine yerleştirilen çiviler ya da plak-vida sistemleri ile kırık uçları sabitlenebilir.

Omuz bölgesindeki diğer bir kemik ise klavikula ismindeki köprücük kemiğidir. Omuz eklemi ile göğüs kafesinin ortasındaki sternum (iman tahtası) kemiği arasında uzanır. Özellikle elimiz açık olarak düştüğümüz durumlarda, spor travmalarında sıklıkla kırılabilir. Eğer kırık uçları birbirinden ayrılmamış ise çeşitli bandajlar ile tedavi sağlanır. Kırık uçları ayrılmış ise ameliyatla bir araya getirilerek kırığın kaynaması için sabitlenir. Tespit için genellikle plak ve vidalar kullanılır.