images

Çekiç Parmak (Mallet Finger)

Çekiç parmak, parmak ucunu yukarı doğru kaldıran tendonun kopması ile meydana gelen, tırnağın yer aldığı parmak ucu boğumunun yukarıya kaldırılamaması veya parmak ucunun kendiliğinden aşağı doğru kıvrılması durumudur. Genellikle bir travma sonucu oluşur. Sadece tendon kopabileceği gibi, kemiğe yapıştığı alandan küçük bir kemik parçası ile beraberde tendon ayrılması olabilir. Topla oynana sporlarda sık görülür. Parmağa hızla çarpan top parmak ucunun aşırı bükülmesine ve tendonun yırtılmasına sebep olabilir.

Parmak ucunu yukarı kaldıramama nedeni ile doktora başvuran hastalarda kemik kopması olup olmadığı el radyografisi çektirilerek ortaya konur. Kemikte hasar olmayan hastalarda ilk tedavi atel uygulamasıdır. Parmak ucu ateli iki ay kullanılmalıdır.

Açık yaralanması olan hastalarda, atel tedavisi ile düzelme göstermeyenlerde ve kemik kırığının eşlik ettiği olgularda cerrahi tedavi gerekir. Cerrahi tedavide kopan tendon kemiğe sabitlenir.