images

Karpal Tünel Sendromu (El Bileğinde Sinir Sıkışması)

Elimizdeki kasların çalışmasını ve duyuların iletilmesini sağlayan üç adet sinirden en büyüğü Median sinirdir. Median sinir, elin iç tarafında, el bileğinin orta kısmından bir tünel içerisinde avuç içine girer. Median sinirin bu tünelde sıkışması ‘Karpal Tünel Sendromu’ olarak adlandırılır. Sinirin sıkışması tünel içerisinde basıncın artmasına veya tünelin daralmasına bağlı meydana gelir.

Genellikle kronik olarak, el ile belirli bir işin yapılası sonrasında görülür. Özellikle uzun süreli klavye kullanımı, eldeki tendonların kalınlaşmasına ve buna bağlı sinir üzerinde bası oluşmasına sebep olmaktadır. Ayrıca müzikle uğraşanlar özellikle piyano ve kalın telli parmakla çalınan çalgıları kullananlarda sıkça görülmektedir. Ayrıca şeker hastalığı, romatoid artrit, hipotiroidi, aşırı şişmanlık, gut gibi diğer başka hastalıkların etkisiyle de ortaya çıkabilir. Gebelik döneminde de bu hastalığa sık rastlanır.

Hastalığın ilk bulguları elde güçsüzlük, çabuk yorulma ve özellikle ilk üç parmakta karıncalanma hissidir. Ağrı ve uyuşukluk hissi genellikle geceleri daha şiddetlidir. Çok ilerlemiş vakalarda baş parmak etrafındaki kaslarda erime ve buna bağlı başparmakta güçsüzlük ortaya çıkabilir.

Şüphelenilen hastalarda EMG testi (Elektromiyografi) tanı sağlanır. Tedavide ilk basamak el bilek hareketlerinin kısıtlanması ve antienflamatuar ilaç kullanılmasıdır. Çeşitli fizik tedavi uygulamaları ve kortikostreoid enjeksiyonları erken dönemdeki hastalarda faydalıdır. Karpal tünel sendromunun kesin tedavisi, cerrahi olarak el bilek tünelinin gevşetilmesi ile sağlanır. Sinir üzerindeki basının uzun süre kaldırılmadığı hastalarda, sinirlerde geri dönüşümsüz hasarlar oluşabileceği unutulmamalı ve cerrahi tedavi için hastalığın çok ilerlemesi beklenilmemelidir.