images

Diz Bölgesi Kırıkları

Diz eklemi uyluk (Femur) kemiği ile baldır (Kaval/Tibia) kemiği arasındaki eklemdir. Vücudun büyük ağrılığı bu ekleme biner. Tüm eklem kırıklarında olduğu gibi, bu ekleminde kırık sonrası tam olarak onarılması gerekir. Aksi halde eklem yüzleri zamanla bozularak artroz (kireçlenme) oluşur.

Diz eklemini ilgilendiren kırıklar Femur kemiğinin alt ucunda ya da Tibia kemiğinin üst ucunda olabilir. Femur alt ucundaki kırıklarda damar yaralanması açısından dikkatli olunmalıdır. Tibia üst uçunundaki kırıklara da ‘Plato Tibia’ kırıkları ismi verilir. Her iki kırık da genellikle yüksek enerjili travmalarla oluşur ve ameliyat gerektirirler. Ameliyat sırasında eklem yüzleri düzeltilerek kırıklar tespit edilir. Genellikle kullanılan plak-vida sistemleridir. Ne kadar sağlam bir tespit sağlanırsa o kadar erken dönemde hareket verilerek eklem sağlığı korunmuş olur.