images

Ayak ve Ayak Bileği Kırıkları

Kaval kemiğinin (tibia) ayak bileği eklemine dahil olan alt kısmının kırıklarına plafond kırıkları denilir. Bu bölgede kırık genellikle yüksekten düşme ile oluşur. Tüm eklem içi kırıkları gibi tam olarak düzeltilip tespit edilmesi gerekir.

Ayak bileği eklemine tibia ve fibula kemiklerinin alt uçları dahil olur. Bu kısımlara malleol adı verilir. İki yandaki malleollarle birlikte alttaki talus kemiği C şeklinde bir yapı oluşturur. Bu yapının korunması ayak bileği eklemin düzgün çalışmasını sağlar. Malleol kırıkları ayak bileği burkulması ile meydana gelir. Sıklıkla beraberinde bağ yaralanması da görülür. Bu kırıkların ayrılmış olanları ya da bağ yaralanması ile beraber olanlarının ameliyatla tespiti uygun olacaktır.

Ayak kemikleri arka, orta ve ön ayak olarak üç kısma ayrılır. Arka ayak kemikleri, ayak bileği ekleminde yer alan ‘Talus’ ve topuk kemiği olarak bilinen ‘Kalkaneus’dur. İki kemik de çoğunlukla yüksekten düşme gibi yüksek enerjili yaralanmalar sonucunda kırılır. Daha sıklıkla görülen kalkaneus kırıklarıdır. Çoğunlukla kemik kırıldığında bir çok parçaya ayrılır ve eklem yüzü de bozulur. Kırık parçaların toplanması ve eklemin düzeltilmesi ameliyatta sağlanır ve plak – vida ile tespit edilir.

Ayak parmakları da travmaya açık bölgelerdir. Çoğunlukla ayağımızı mobilya köşelerine ya da kaldırım kenarlarına vurma sonrası parmak kemiklerinde kırık oluşabilir. Bu kırıklarda parçalanma fazla değilse veya şekil bozukluğu yoksa, kırık parmak diğer parmaklara tespit edilerek kaynama sağlanabilir.