Ayak Ağrıları

Çekiç parmak :

 

İkinci, üçüncü veya dördüncü ayak parmağında gelişebilecek bir şekil bozukluğudur. Ayak parmağı, ortadaki ekleminden kıvrılır. Bu biçim çekice benzediği için çekiç parmak ismi verilmiştir. Başlangıçta çekiç parmaklar esnektirler ve basit önlemlerle düzeltilebilirler. Fakat, tedavi edilmemiş şekilde bırakılırlarsa sabit hale gelirler. Üst kısımlarında nasırlaşma ve yara oluşumu başlar. Bu durumda ameliyat gerekir.